Sposoby płatności i prowizje

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 75 1020 2892 0000 5202 0498 4904,

b) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu roren.pl,

c) płatnością przy odbiorze towaru.

pixel